Primăria Comunei Sâg județul Sălaj

PV de afișare proiect HCL, aprobare buget al comunei Sâg, județul Sălaj pe anul 2023