Primăria Comunei Sâg județul Sălaj

REDEVENTA H.G. 70/2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ                                                    

COMUNA SȂG

Tel.0260/673100,Fax.0260/673063

E-mail: comuna@primariasig.ro 

ANUNT

Privind plata către bugetul local al U.A.T Comuna Sȃg a cotelor din redevența obținută prin concesionarea din activități de exploatare a resurselor de suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, conform prevederilor H.G. nr. 70/2022.

În atenția titularilor dreptului de concesiune a activităților de exploatare a resurselor de suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase

 Având în vedere intrarea în vigoare a H.G. nr. 70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenţei obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, și a apariției Ordinului nr. 328/2022 privind aplicarea prevederilor art. 7 alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr.70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenţei obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, vă informăm că plata sumelor aferente cotelor din redevența obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase care se constituie venit la bugetul local al Comunei Sȃg se va efectua în contul RO75TREZ56321A300501XXXX deschis la Trezoreria Operativă Simleu-Silvaniei, beneficiar: Comuna Sȃg, cod fiscal 4495123.
Cu stima,

Primar,

ing. Bonte Florian