Primăria Comunei Sâg județul Sălaj

Rezultatul probei scrise la concursul de ocupare al functiei publice vacante de Inspector, grad profesional debutant, Compartiment Asistenta sociala, organizat in data de 02.11.2023 (proba scrisa)